Skip to main content

BOVAG onderhoudsbeurt

Veel caravanbezitters vinden het onderhoud aan hun caravan van ondergeschikt belang. Het is echter verstandig om de caravan regelmatig een grote onderhoudsbeurt te laten geven. Normaal gesproken volstaat het om de caravan één keer per 2 jaar een onderhoudsbeurt te geven. Voor de veiligheid van uzelf en die van anderen is het belangrijk om de remmen, de elektriciteit- en gasinstallatie en het onderstel (remmen/as/banden) regelmatig te laten controleren. Ook de verzekeringsmaatschappij kan bij een schadeclaim controleren of de caravan goed is onderhouden, de verzekerde heeft namelijk een zorgplicht m.b.t. het verzekerde object.

Onderstel

Bij een BOVAG onderhoudsbeurt wordt het onderstel, de opbouw en de elektrische- en gasinstallatie op diverse essentiële punten gecontroleerd. Hoewel de controle op het onderstel zich voornamelijk op de banden, de as en de remmen richt, worden ook de wiellagers, remvoering, oplooprem en remkabels nauwgezet gecontroleerd.

Opbouw

Tijdens de controle van de opbouw van de caravan wordt gekeken of de caravan voldoet aan de wettelijke eisen, zoals zijreflectoren, rode driehoeken en kentekenplaat. Ook de bevestiging van de bodem/bovenbouw (wanden, vloer, dak) en de bevestiging van de handgrepen wordt gecontroleerd.

Gasinstallatie

Uiteraard wordt ook de gasinstallatie gecontroleerd met een elektronisch gas test apparaat. Ook onder de test vallen de gasdrukregelaar, gasleidingen, gasslang, gasfles en de werking van de thermische beveiliging van het kooktoestel.Uiteraard wordt ook de werking van de kachel getest.

Elektrische installatie

Bij de controle van de elektrische installatie worden onder meer de aarding van het chassis, buiten-beplating, rvs-aanrechtblad, geaarde stopcontacten en uiteraard de verlichting gecontroleerd.

Vochtmeting

Ook wordt globaal gecontroleerd op vochtinwerking. Deze controle gebeurt visueel. Er wordt gekeken naar de ramen, de deur, het dak en de handgrepen. Mocht er een vermoeden bestaan van vochtinwerking, dan is het mogelijk om tegen meerprijs een aparte BOVAG-vochtmeting als aanvulling op de BOVAG-onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Tegen meerprijs kan ook de c.v.-installatie, boiler, ingebouwd cassettetoilet en de accu worden gecontroleerd.

Controlerapport

Indien alles in orde is bevonden en de eventuele noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd, ontvangt u als eigenaar van de caravan een BOVAG-controlerapport. Daarnaast ontvangt u een BOVAG-sticker die op de caravan wordt bevestigd, als teken dat de caravan in het daarop vermelde jaar een onderhoudsbeurt heeft gehad.

Waterdichtheidsgarantie

Vocht is onbetwist de grootste vijand van de caravan. Als vocht kan indringen in de vloer, de wanden of het dak van de caravan kan dit tot verrotting van houten delen leiden. Een flinke schade kan het gevolg zijn. Om dit te voorkomen kun je het beste regelmatig een vochtmeting laten uitvoeren. De caravanfabrikanten Hobby en Fendt nemen op dit punt ook geen risico. Ter behoud van de waterdichtheidsgarantie eisen zij van de koper dat deze zijn caravan jaarlijks op vochtinwerking laat controleren.

Meetpunten

Bij het dak wordt in alle vier de hoeken gemeten op de verbinding dak/wand. De dakluiken worden rondom gemeten en ook de doorvoeren zoals de schoorsteen en een eventueel aanwezige antennemast krijgen extra aandacht. Het meten van de voor- en achterwand en de zijwanden neemt de meeste tijd in beslag. Elke wand wordt in de boven en onder hoeken gemeten. Per wand wordt verder rond alle doorvoeren gemeten, zoals rond de deur en de ramen. Maar ook rond serviceluiken, in de wand ingebouwde contactdozen, roosters etc.

Vochtmeting

Wat houdt een vochtmeting nu precies in? Van elk gemeten punt wordt in het rapport de waarde aangetekend. Deze waarde is Groen, Oranje of Rood. Indien een punt niet gemeten kan worden (door bijvoorbeeld bagage die de meting verhinderd) wordt dit ook in het rapport vermeld.